Ostalo

Odluke Procedura zaprimanja računa provjere računa i plaćanja po računima Odluka o stvaranju i podmirenju obveza Pravilnik o čuvanju korištenju odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom Seminar rukovodstava DVD,VZO,VGZ Financijski plan za 2018. prijedlog Obrazac PROR-POTycd Fnancijsko poslovanje udruga Popis članica VZG Popis članova DVD-a Vođenje evidencije …
Nastavite čitati Ostalo

Arhiva skupština VZKZŽ

Skupština VZKZŽ 2018 Poziv na skupštinu VZKZŽPreuzmi Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinuPreuzmi Obrazloženje uz Financijsko izvješće za 2017. godinuPreuzmi Izvjesce Nadzornog odboraPreuzmi Izvješće o radu VZKZŽ za 2017. godinuPreuzmi Pravilnik o radu skupštine VZKZŽ za razdoblje 2017-2021Preuzmi Zapisnik s 28. skupštine VZKZŽPreuzmi Izvješće Suda časti za 2017Preuzmi Intervencije 2017.Preuzmi Materijali za 30. sjednicu skupštine …
Nastavite čitati Arhiva skupština VZKZŽ

Arhiva 2014

Financijski plan za 2014. godinuPreuzmi Financijski plan za 2014. godinu-i i izmjenaPreuzmi Financijski plan za 2014. godinu-i izmjenaPreuzmi Financijski plan za 2015. godinuPreuzmi Ostvarenje siječanj-rujan 2014Preuzmi op14Preuzmi Program rada VZKZŽ 2014. godina

Arhiva 2015

Copy of financijski plan za 2015. godinuPreuzmi Copy of financijski plan za 2016. godinuPreuzmi Copy of I izmjena i dopuna financijskg plana za 2015. godinuPreuzmi Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinuPreuzmi Obrazac BIL-NPFPreuzmi Obrazac PR-RAS-NPFPreuzmi Copy of financijski plan za 2015. godinuPreuzmi Copy of financijski plan za 2016. godinuPreuzmi Copy of I izmjena i dopuna …
Nastavite čitati Arhiva 2015