ESI FONDOVI – ENERGETSKA OBNOVA VATROGASNIH DOMOVA I SPREMIŠTA

grb200

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na svojim internet stranicama (http://www.mgipu.hr) objavilo je 16. studenog 2017. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga (u daljnjem tekstu: Poziv) za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. 

Opći cilj ovog poziva je postizanje energetskih ušteda odnosno smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ovim Pozivom podupirat će se provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, JEDINICE LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, JAVNE USTANOVE, ustanove, vjerske zajednice i UDRUGE OBAVLJAJU DRUŠTVENE DJELATNOSTI, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva između inih smatraju se i predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, VATROGASNA DJELATNOST, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva.

Dostava(podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380 milijuna kuna.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

* najniži iznos 80.000,00 kuna,
* najviši iznos 40.000.000,00 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva iznosi 85% za izradu projektne dokumentacije te 35% do 60 % (ovisno o statističkoj regiji i indeksu razvijenosti) za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije(OIE).

Ovim projektom za sve prijavitelje predviđena su i bespovratna sredstva u iznosu od 85% za upravljanje projektom i administraciju.

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2022. godine.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva između ostalih mogu biti:

* jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici ili korisnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji i/ili udruge obavljaju društvene djelatnosti
* udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:

* upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske,
* zgrade u kojima obavljaju navedene djelatnosti su u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su projektna dokumentacija, energetski pregled zgrade, i energetska obnova koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

* Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;
* Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
* Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
* Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
* Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
* Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;
* Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
* Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode i dr.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr u elektroničkom obliku.

S obzirom na činjenicu da u Republici Hrvatskoj imamo 1119 vatrogasnih domova i 952 vatrogasna spremišta koji u većini ne udovoljavaju standardima energetske učinkovitosti, ovaj Poziv predstavlja izazov za čelnike vatrogasnih organizacija da svojim radom i zalaganjem doprinesu općem cilju ovog poziva odnosno da postignu energetsku uštedu odnosno smanjenje potrošnje energije te koriste obnovljive izvore energije u vatrogasnim domovima i spremištima.

Tekst je napisao g. Milan Šulter, a isti je objavljen i na stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)