Javna nabava

Ovdje možete pronaći dokumente vezane uz javnu nabavu VZKZZ

Plan nabave 2023

Plan nabave 2022
I izmjena Plan nabave 2022
Registar ugovora za 2022.godinu

Izjave odgovornih osoba
Javni Natječaj prodaja vozilo Dennis 1
Javni Natječaj prodaja vozilo Dennis 2

Plan nabave 2021
I izmjena Plana nabave 2021
Registar svih sklopljenih ugovora u 2021.godini
Registar ugovora o javnoj nabavi 2021

Plan nabave 2020.
Registar sklopljenih ugovora u 2020. godini
Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Obavijest o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa

Arhiva 2019

Plan nabave za 2019
Registar sklopljenih ugovora u 2019. godini

Arhiva 2018

Arhiva 2017

Arhiva 2016

Arhiva 2015

Arhiva 2014