N O V O S T I

Objavljujemo novosti vezano za upis podataka u VATROnet i održavanje skupština .

UPIS PODATAKA U „VATRONET“

Provjerom podataka u aplikaciji HVZ „vatronet“ vidljivo je da dio vatrogasnih  organizacija nema ažurirane podatke  za svoje vatrogasne organizacije. Molimo da žurno provjerite  podatke i to:

  • Podaci o obavljenim liječničkim pregledima za operativne članove
  • Podatak do kada vrijedi tehnički pregled vatrogasnih vozila
  • Podaci o vatrogasnoj opremi.

Molimo da tokom godine redovito ažurirate sve podatke u „vatronetu“.

Poznato je da su podaci upisani u „vatronet“ baza iz koje se koristi podaci i za UVI,kao i druge aplikacije i potrebe Hrvatske vatrogasne zajednice i svih ostalih vatrogasnih organizacija.

ODRŽAVANJE IZBORNIH SKUPŠTINA DVD-a,VZG/VZO – NAPUTAK

Nakon upita više Dobrovoljnih vatrogasnih društava  oko održavanja redovnih izbornih Skupština Dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije daje slijedeće naputak:

  • Izborne Skupštine Dobrovoljnih vatrogasnih društava trebaju se održati u skladu sa novim Statutima koji su usuglašeni na novim Zakonom o vatrogastvu.
   Da bi novi Statut DVD-a bio važeći potrebno je Rješenje Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove  Krapinsko-zagorske županije o upisu promjene Statuta u Registar udruga Republike Hrvatske.

To je jedan od uvjeta da bi se mogla održati izborna Skupština DVD-a.

  • Prema sada važećim Odlukama Stožera Civilne zaštite vezane uz epidemiju COVID-19 dozvoljeno je okupljanje do 25 osoba, uz uvjet da je za svaku osobu osigurano 7m2 prostora.
  • Imajući u vidu navedeno predlaže se privremena odgoda održavanja izbornih Skupština DVD-a dok isto ne zaprimi Rješenje o  upisu promjene Statuta i dok se epidemiološke mjere ne  ublaže. Smatramo da bi se sa održavanjem izbornih Skupština  u većini DVD-a moglo započeti kada će biti dozvoljeno okupljanje do 50 osoba uz pridržavanje adekvatnih mjera.

Sve nove informacije,naputci i obrasci  vezani uz održavanje izbornih aktivnosti u vatrogasnim organizacijama biti će dostupni na web stranici VZ KZŽ i novoj datoteci „SKUPŠTINE 2021“

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)