Održana javna pokazna vatrogasna vježba VZO Marija Bistrica ”Centar 2024”

Održana javna pokazna vatrogasna vježba VZO Marija Bistrica ”Centar 2024”

 

U sklopu velike manifestacije ”Ljeto u Mariji Bistrici”, u petak 14. lipnja održana je redovna javna pokazna vatrogasna vježba VZO Marija Bistrica. Ove je godine vježba održana na području djelovanja središnjeg društva ove zajednice, DVD Marija Bistrica i to u samom centru, na zgradi općina. Vježbu je osmislio zapovjednik VZO Marija Bistrica Velimir Babić, sa pretpostavkom požara u tavanskom prostoru, prilikom izvođenja radova na montaži fotonaponskih modula na krovu zgrade. Također, pretpostavka za vježbu uključivala je i izlijetanja automobila u zdenac u neposrednoj blizini zgrade Općine, i to kao posljedica dekoncentracije vozačice zbog primijećenog požara na zgradi

PRETPOSTAVKA POŽARA

Prilikom izvođenja radova na montaži fotonaponskih modula na krovu zgrade, u tavanskom prostoru dolazi do zapaljenja papirnate arhivske građe, uslijed korištenja brusilice za rezanje metala. Požar se vrlo brzo širi tavanom, uz prisustvo velike količine plamena i dima. U vrijeme nastanka požara, na tavanu se nalazi građevinski radnik koji se uspijeva sam evakuirati, no na krovu objekta se nalazi još jedan građevinski radnik koji zbog probijanja plamena i dima kroz krovni prozor, ostaje zarobljen na krovu.  U isto vrijeme, javnom prometnicom koja se nalazi u neposrednoj blizini zgrade, kreće se osobni automobil čiji vozač promatrajući dim na krovu gubi nadzor nad vozilom, slijeće s prometnice i udara u zid kamenog bunara koji se nalazi unutar pješačke zone središnjeg trga. Od siline udarca, dolazi do velikih deformacija karoserije automobila i vozač ostaje prikliješten u vozilu. U neposrednoj blizini požarom zahvaćenog objekta i prometne nezgode, nalazi se križanje javnih prometnica sa velikom frekvencijom prometa, kao i središnji općinski trg sa velikom frekvencijom pješaka.

DINAMIKA VJEŽBE:

Dana 14.06.2024. g. u 17.45. sati, dolazi do požara na tavanu općinske zgrade. Uz veliku količinu plamena i gustog dima, požar se vrlo brzo širi tavanom. Građevinski radnik koji se uspijeva evakuirati sa tavana, poziva vatrogasce na broj 193. Vatrogasni operativni centar Zabok zaprima dojavu, odmah uzbunjuje ZJVP ispostava Marija Bistrica i središnje društvo DVD Marija Bistrica te nakon konzultacija DVD Tugonica-Podgrađe, DVD Laz, DVD Selnicu te Hitnu medicinsku pomoć.

KARAKTERISTIKE POŽARA

Požar je okarakteriziran kao požar klase A (požari krutina organskog porijekla koje gore pirolitičkim raspadom) i požar klase B (požari zapaljivih tekućina). Požar klase A gasi se vodom. Voda ima ohlađujuće djelovanje na proces gorenja te može primiti velike količine topline. Ona je od svih tekućina koje imaju učinak hlađenja najprikladnija za gašenje te postoji svuda oko nas u prirodi. Energija potrebna da voda ispari oduzima se od tvari koja gori te se tako smanjuje temperatura gorenja.

KARAKTERISTIKE TEHNIČKE INTERVENCIJE NA AUTOMOBILU

Kod intervencija spašavanja unesrećenih prilikom prometnih nesreća, odnosno u situacijama u kojima unesrećeni ostaju ukliješteni unutar deformiranih vozila, medicinskom osoblju koje treba pristupiti i pružiti adekvatnu skrb za unesrećene, potrebna je pomoć vatrogasnog odjeljenja u kontekstu tehničkog aspekta oslobađanja. Hidraulični alati za spašavanje su ključni komadi opreme kojom se vatrogasci koriste. Oni su najzastupljeniji i najefikasniji dio opreme za nadvladavanje velikih sila za odmicanje, razupiranje ili rezanje čvrstih metalnih konstrukcija i elemenata vozila u svrhu spašavanja unesrećenih.

RAZVOJ AKCIJE GAŠENJA

  1. IZVIĐANJE – vrši zapovjednik VZO i voditelj odjeljenja ZJVP

Prilikom izviđanja je ustanovljeno sljedeće:

– požar je potpuno zahvatio tavan zgrade te se probija na krovnu konstrukciju

– na krovu se nalazi jedna osoba

– u automobilu koji se zabio u zid bunara nalazi se jedna osoba

– objekt je priključen na javnu električnu i plinsku mrežu

– glavni razvodni ormar električne energije i plina nalaze se sa stražnje strane zgrade

– u pješačkoj zoni trga nalaze se dva nadzemna hidranta

– prilikom izviđanja vrši se isklop glavnog razvodnog ormara el. energije i plinskog ventila

  1. PROCJENA i ODLUKA – vrši zapovjednik VZO

– potrebna hitna evakuacija unesrećene osobe na krovu

– potrebna je hitna evakuacija unesrećene osobe iz vozila

– potrebna je unutarnja navala sa mlazom vode

– potrebna je zonska vanjska navala sa više mlazova vode

– potrebno osigurati dobru regulaciju prometa u zoni intervencije

– osigurati dovoljnu količinu vode kao sredstva za gašenje

 

TIJEK INTERVENCIJE I ZAPOVIJEDI

  1. Na mjesto požara dolazi DVD MARIJA BISTRICA sa zapovjednim vozilom sa 2 vatrogasca (vozač i zapovjednik VZO MB) te autocisternom-1 sa 3 vatrogasca (vozač i vodna grupa)

– zapovjednik VZO vrši izviđanje, vozač kombi vozila polaže B tlačnu prugu sa autocisterne i ostaje posluživati razdjelnicu

– vozač autocisterne pomaže navalnoj grupi prilikom opremanja izolacijskim aparatima, a zatim spaja B cijev na autoljestve

– vodna grupa se oprema izolacijskim aparatima i vrši unutarnju navalu sa C mlazom vode

  1. Na mjesto požara dolazi ZJVP ispostava MB sa autoljestvom sa 3 vatrogasca (vozač-strojar i navalna grupa)

– vozač strojar vrši pozicioniranje autoljestvi, stabilizaciju i vrši upravljanje

– navalna grupa se oprema potrebnom opremom i vrši evakuaciju unesrećene osobe sa krova

– nakon evakuacije, navalna grupa vrši gašenje krova sa autoljestvi

  1. Na mjesto požara dolazi DVD MARIJA BISTRICA sa autocisternom-3 sa 3 vatrogasca (vozač i vodna grupa)

– vozač spaja B cijev na nadzemni hidrant

– vodna grupa polaže B tlačnu prugu i vrši vanjsku navalu sa C mlazom vode

  1. Na mjesto požara dolazi DVD TUGONICA-PODGRAĐE sa navalnim vozilom sa 6 vatrogasaca (vozač, zapovjednik, navalna i vodna grupa)

– vodna grupa polaže tlačnu prugu sa jednom B cijevi do razdjelnice

– navalna i vodna grupa vrše vanjsku sa dva C mlaza vode

– vozač DVD TP se spaja sa jednom B cijevi na hidrant

– zapovjednik poslužuje razdjelnicu

  1. Na mjesto požara dolazi DVD LAZ sa kombi vozilom sa 2 vatrogasca (vozač i vatrogasac)

– vozač i vatrogasac se opremaju signalnim uređajima i vrše regulaciju prometa

  1. Na mjesto požara dolazi DVD SELNICA sa navalnim vozilom sa 3 vatrogasca (vozač i navalna grupa)

– vozač se sa B cijevi spaja na autocisternu-2 DVD MB

– navalna grupa polaže B tlačnu prugu i vrši vanjsku navalu sa C mlazom vode

  1. Na mjesto požara dolazi ZJVP ispostava MB sa navalnim vozilom sa 3 vatrogasca (vozač-strojar i navalna grupa)

– vozač-strojar vrši pripremu agregata za hidrauličke alate

– navalna grupa se oprema potrebnom opremom i vrši evakuaciju unesrećene osobe iz vozila

  1. Na mjesto požara dolazi HMP ispostava Marija Bistrica sa kombi vozilom sa 3 djelatnika

– djelatnici vrše pružanje prve pomoću unesrećenim osobama

U vježbi su sudjelovala sva četiri društva VZO Marija Bistrica (Marija Bistrica, Laz, Selnica i Tugonica – Podgrađe), Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok – ispostava Marija Bistrica i ekipa Hitne medicinske pomoći ispostava Marija Bistrica. Ukupno je u vježbi sudjelovalo 27 vatrogasaca sa osam vozila, od čega tri navalna, autoljestve, zapovjedno vozilo, te dvije autocisterne i jedno kombi vozilo. Po završetku još jedne uspješne vježbe zapovjednik Babić je podnio prijavak načelniku Općine Marija Bistrica Josipu Miličkom, koji je istaknuo kako je i ova vježba još jednom pokazala spremnost vatrogasnih snaga. Vježbi su prisustvovali između ostalih i potpredsjednik HVZ, predsjednik VZKZŽ i VZO Marija Bistrica Stjepan Skuliber, te zamjenik zapovjednika VZKZŽ-e Tomislav Novosel.