Osposobljavanje za zvanje „Vatrogasni časnik“

Pozivamo DVD-a da u VZKZŽ najkasnije do  1. prosinca 2023. godine dostave prijave za navedeno osposobljavanje.

Temeljem prijava odrediti će se mjesto održavanja osposobljavanja.

Osposobljavanje bi trebalo započeti tokom siječnja 2024. godine

  • Osposobljavanju za zvanje vatrogasnog časnika mogu pristupiti osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i dvije godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog dočasnika I. klase.
    • Izuzetno  osposobljavanju za zvanje vatrogasnog časnika mogu pristupiti osobe koje imaju završen sveučilišni dodiplomski studij, stručni dodiplomski studij ili poslijediplomski studij i dvije godine djelatnog staža u udruzi dobrovoljnih vatrogasaca, a da prije toga nisu stekli nikakvo zvanje.
  • Kandidati moraju imati važeću liječniku svjedodžbu.
  • U slučaju većeg broja kandidata,prednost će imati  kandidati iz središnjih DVD-a kojima je zvanje „Vatrogasni časnik“ uvjet za zapovjednu dužnost u središnjem DVD-u.
  • Prije početka osposobljavanja  provodi se ulazni test znanja.

Upisnice kandidata dostaviti u VZKZŽ na e-mail: vzkzz@vzkzz.hr

Rok za dostavu prijava 1.12.2023.godine

Za ostale informacije obratite se:

  • zapovjedniku VZKZŽ,gms: 091 112 0201
  • tajniku VZKZŽ, gms: 091 112 0281

 

Prijava časnici 2023

Upisnica VČ