Prijava predavača

vzkzz-large 331 517

Odbor za osposobljavanje VZKZŽ u cilju ujednačavanja i poboljšanja kvalitete osposobljavanja za zvanja u vatrogastvu,a koja se provode u VZKZŽ, poziva sve zainteresirane predavače da se prijave za pribavljanje licence za predavače u VZKZŽ za sljedeće razdoblje od 4 godine.

Predavači za pojedina zvanja i predmete moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o osposobljavanju vatrogasnih kadrova, a ti uvjeti su:
Za zvanje „vatrogasna mladež“, „vatrogasac“ i „vatrogasac i klase“ – najmanje SSS i zvanje „vatrogasni časnik“

Za zvanje „vatrogasni dočasnik“, „vatrogasni dočasnik I klase“, „vatrogasni časnik“ i „vatrogasni časnik I klase“ – najmanje vatrogasni tehničar – specijalista, VŠŠ ili VSS

Uz navedene uvjete kandidati  trebaju imati izrazitu sposobnost za komunikaciju s ljudima, poznavati osnove metodike nastave, poznavati rad na računalu, imati izrađen Plan i program predavanja iz pojedinog predmeta u digitalnom obliku i imati osiguranu osnovnu informatičku opremu ( prijenosno računalo).

Nakon prijava, održat će se seminar za predavače i izvršiti izbor predavača.

Svaki predavač  treba pripremiti kratku prezentaciju svojeg predavanja.

Licenca za predavača vrijedit će 4 godina. Samo licencirani predavači moći će biti predavači na osposobljavanjima koje se održavaju u VZKZŽ.
Svaki licencirani predavač dobiti će licencu za pojedini predmet i pojedino zvanju temeljem prijave i u skladu s uvjetima koje ispunjava.
U slučaju da pojedini licencirani predavač stekne školovanjem uvjete za predavača za koji se traži stručna sprema koju je naknadno stekao, može se upisati u ovlaštene predavače u skladu sa stečenom stručnom spremom.

Prijavnice dostaviti u VZKZŽ najkasnije do 15.rujna 2014. godine

Seminar će se održati tijekom listopada ili studenog 2014.g.

U nastavku upisnica za prijavu za osposobljavanje…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)