Prijava predavača

Odbor za osposobljavanje VZ KZŽ u cilju ujednačavanja i poboljšanja kvalitete osposobljavanja za zvanja u vatrogastvu, a koja se provode u VZ KZŽ, proveo se licenciranje predavača .Temeljem novog Zakona o vatrogastvu  za program neformalnog obrazovanja u vatrogastvu nadležna je Državna vatrogasna škola koja će u budućnosti  utvrditi kriterije za predavača i izdavati licence za predavače. Dok se ovaj proces ne pokrene, Odbor za osposobljavanje VZ KZŽ opoziva sve zainteresirane nove predavače da se prijave za pribavljanje privremene licence za predavače u VZ KZŽ za slijedeće razdoblje.

Predavači za pojedina zvanja i predmete moraju ispunjavati uvjete iz sadašnjeg  Pravilnika o osposobljavanju vatrogasnih kadrova, a ti uvjeti su:

Za zvanje „vatrogasna mladež“,   „vatrogasac“  i  „vatrogasac i klase“  – najmanje SSS i zvanje „vatrogasni časnik“

Za zvanje „vatrogasni dočasnik“, „vatrogasni dočasnik I klase“, „vatrogasni časnik“ i „vatrogasni časnik I klase“ – najmanje vatrogasni tehničar – specijalista, VŠŠ ili VSS

Uz navedene uvjete kandidati  trebaju imati izrazitu sposobnost za komunikaciju sa ljudima, poznavati osnove metodike nastave, poznavati rad na računalu, imati izrađen Plan i program predavanja iz pojedinog  predmeta u digitalnom obliku i imati osiguranu  osnovnu  informatičku opremu( prijenosno računalo)

Svaki predavač  treba pripremiti kratku prezentaciju svojeg predavanja iz pojedinog predmeta u digitalnom obliku koju uz prijavnicu dostavlja u VZ KZŽ.

Nakon zaprimanje određenog broja prijava, Odbor za osposobljavanje VZ KZŽ  obavijestiti će prijavljene kandidate o datum i vremenu prezentiranja svojih predavanja.

Novo licencirani predavači moći će uz ranije licencirane predavače biti predavači na osposobljavanjima koje se održavaju u VZ KZŽ.

Svaki licencirani predavač dobiti će licencu za pojedini predmet i pojedino zvanju temeljem prijave i u skladu sa uvjetima koje ispunjava.

 

PRIJAVA PREDAVAČA za licence 2023

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)