Seminar za polaganje stručnog ispita i Osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži

Vzkzž logo

VZKZŽ će organizirati osposobljavanje voditelja vatrogasne mladeži prema jedinstvenom programu u trajanju od 20 sati  tokom mjeseca rujan-listopad 2020. godine.

Molimo  DVD-a da najkasnije do 14.rujna 2020. godine dostavite podatke o voditeljima vatrogasne mladeži koji će pristupiti navedenom osposobljavanju.

Ovisno o broju prijavljenih kandidata i stanja oko  bolesti COVID-19 organizirati će se  osposobljavanje.

Napominjemo da kandidat za voditelja vatrogasne mladeži mora imati najmanje zvanje „Vatrogasac“.

SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

U članku 51.točka 5.Zakona o  vatrogastvu utvrđena je obveza polaganja stručnog ispita za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima, a točkom 16. utvrđeno je  da na lokalnoj razini  stručni ispit za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima moraju imati:

*gradski, područni i općinski zapovjednici i njihovi zamjenici;

*zapovjednici i zamjenici zapovjednika središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi;

*zapovjednici i zamjenici zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koji sudjeluju na vatrogasnim intervencijama

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije  organizirati će  pripremna predavanja za polaganje spomenutog stručnog ispita za zapovjedni kadar  vatrogasnih organizacija s područja cijele županije.

Cilj pripremnih predavanja je ukazivanje na najvažnije teme  i pitanja koja se pojavljuju na stručnim ispitima i da se na taj način pomogne zapovjednicima i njihovim zamjenicima u pripremama za polaganje stručnog ispita.

Člankom 52.Zakona o vatrogastvu stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje glavni vatrogasni zapovjednik.

Planira se pripremna predavanja organizirati u obliku dvodnevnog seminara  tokom mjeseca listopada-studenog.

Mjesto i vrijeme seminara utvrditi će se ovisno o broju  zainteresiranih  kandidata i stanja oko epidemiološke situacije Covid-19.

Prijavu kandidata poslati u VZ KZŽ  najkasnije do 20.rujna 2020.g. na e-mail: vzkzz@vzkzz.hr vodeći računa o uvjetima stručne spreme koje moraju ispunjavati zapovjednici i zamjenici zapovjednika  na pojedinim razinama zapovijedanja, a koji su definirani člankom 51. točkama 10.,14. i 15. Zakona o vatrogastvu.

 

seminar -prijava

upisnica voditelja vatrogasne mladeži

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)