VZG KRAPINA

Vatrogasna zajednica grada Krapina

Adresa:
Zagrebačka cesta 1
49000 Krapina

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj:
OIB: 5783436476
Žiro račun:

Web informacije:
E-mail: vzg.krapina@gmail.com
Web adresa:

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Vjekoslav Kranjčec
vjekoslavkranjcec5@gmail.com
091/502-1506

Zapovjednik:
Daniel Pelin
daniel.vatrogasac@gamil.com
091/112-0426

Tajnik:
Tomislav Cigula
tcigula@grf.hr
098/164-0277

VZG Krapina sastoji se od slijedećih članica:

    • DVD Krapina  – središnji DVD
    • DVD Škarićevo – ostali DVD
    • DVD Lepajci– ostali DVD
    • DVD Donja Šemnica – ostali DVD
    • JVP Krapina

DVD Krapina

Adresa:
Zagrebačka cesta 1,
49000 Krapina

Osnovne informacije:
Tel: 049/371-057
Fax:
Matični broj: 03077128
OIB: 03726230403
IBAN: HR5423600001101362618

Web informacije:
E-mail: dvd.krapina@gmail.com
Web adresa: www.dvd-krapina.com

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Vjekoslav Kranjčec
vjekoslavkranjcec5@gmail.com
091/502-1506

Zapovjednik:
Mario Gerić
mario.gerich@gmail.com
091/112-0217

Tajnik:
Hrvoje Fabijančić
hrvoje.fabijancic26@gmail.com
099/195-1174

 

DVD Škarićevo

Adresa:
Škarićevo 85 A,
49224 Lepajci

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 01650351
OIB: 68684143513
IBAN: HR6223400091110900606

Web informacije:
E-mail: dvd.skaricevo@gmail.com
Web adresa:

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Damir Kozina
kapelski1705@gmail.com
098/729/210

Zapovjednik:
Vinski Daniel
daniel.vinski@gmail.com
098/166-6436

Tajnik:
Kruno Pavić
kruno.pavic@gmail.com
099/276-4444

DVD Lepajci

Adresa:
Lepajci 4/b,
49224  Lepajci

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 3036880
OIB: 91496976891
IBAN:HR6524030091121000245

Web informacije:
E-mail:
Web adresa:

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Ivica Vidović
lea.vidovic1995@hotmail.com
098/263-614

Zapovjednik:
Tomislav Cigula
tcigula@grf.hr
098/164-0277

Tajnik:
Franjo Cigula
franjo.cigula@gmail.com
098/185-7893

DVD Donja Šemnica

Adresa:
Donja Šemnica 287a,
49000 Krapina

Osnovne informacije:
Tel:
Fax:
Matični broj: 03259056
OIB: 83790784522
IBAN: HR7723400091110515468

Web informacije:
E-mail: dvddonjasemnica@gmail.com
Web adresa:

Kontakt osobe:

Predsjednik:
Stanko Suntešić
097/647-2808

Zapovjednik:
Josip Pospiš
091/943-8853

Tajnik:
Nataša Suntešić
natasa.suntesic@gmail.com
097/696-7836

Javna vatrogasna postrojba grada Krapine

Adresa:
dr. Franje Tuđmana bb,
49000 Krapina

Osnovne informacije:
Tel: 049/372-049 ili 091/112-0209
Fax: 049/372-049
Matični broj:
OIB:
Žiro račun:

Web informacije:
E-mail: jvp.krapina@gmail.com
Web adresa: http://www.jvp-krapina.hr

Kontakt osobe:

V.D. Zapovjednika:
Daniel Pelin
091/112-0426

Zamjenik zapovjednika:
Zvonko Ortner
zvonko.ortner@gmail.com
091/785-3848