Vatrogasna zajednica KZŽ održala redovnu 41. izvještajnu skupštinu

U Vatrogasnom domu DVD-a Sveti Križ Začretje održana je redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Prema iznesenim izvještajima VZKZŽ ostvarila je sve zadaće u protekloj 2023. godini. Na počeku sve nazočne pozdravio je predsjednik DVD Sveti Križ Začretje Miljenko Šoštarić koji je nazočne upoznao s radom DVD-a koji ove godine proslavlja svoju 140. obljetnicu.

Predsjednik Stjepan Skuliber i zapovjednik zajednice Marijan Lovrenčić podnijeli su izvješće o radu te financijsko izvješće, što su prisutni jednoglasno prihvatili. Isto tako, naglašeno je kako na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno 17 vatrogasnih zajednica gradova i općina dok Je jedna još uvijek u osnivanju i to VZO Stubičke Toplice sa 2 DVD-a. Također je istaknuto kako na području županije djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, sa 1837 vatrogasnih operativnih članova, 3020 ostalih članova te 1177 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. Navedeni broj operativnih vatrogasaca može odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza. Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 25 djelatnikom. U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 48 djelatnikom od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjcu dislocirano po 8 djelatnika.

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice.  Tijekom godine  Zapovjednik VZ KZŽ davao je suglasnosti na prijedloge za imenovanje Zapovjednika VZG/VZO i DVD-a u kojima nisu formirane Vatrogasne zajednice. Veći dio vatrogasnih organizacija odradio je potrebne aktivnosti sukladno novom Zakonu o vatrogastvu. Održana su tri sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovarano je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva  Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2023. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od   700,00 € te uređenje vatrogasnih spremišta u iznosu od 6.118,66 €.  Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 % nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo  2.000,00 €, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 7.000,00 €. Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 20.364,12 €.

U 2023. godini zabilježeno je ukupno 857 intervencije, od čega 141 požara, 634 tehničkih intervencija i 82 ostalih intervencija. U toku 2023. godine Dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe bile su angažirane na aktivnostima koje su imale elemente prirodne nepogode uzrokovane  olujnim vjetrom i tučom koja je u nekoliko navrata pogodila dijelove Krapinsko-zagorske županije. Prošla je godina isto tako bila prepuna raznih aktivnosti pa su tako vatrogasci sudjelovali na izvanrednoj dislokaciji, na ispomoći kod tehničkih intervencija u Vukovarsko-srijemskoj  županiji na području grada Iloka, u u Koprivničko-križevačkoj županiji, u redovnoj dislokaciji na otoku Braču (Supetar). U sklopu WRC Croatia Rally 2023. Zagreb u mjestu Veliki Tabor- Zagorska Sela-Kumrovec u  travnju izvršeno je osiguranje rallya, izvršeno je osiguranje brdske autoutrke „Zagreb Open-» 29.Nagrada Stubičkih Toplica na području naselja Pila i općine Stubičkih Toplica kao i logistička potpora  super slaloma »2. Nagrade Pila i autoslaloma 20. Nagrade Delta« na području naselja Pila-Hunjka i  osiguranje manifestacije  „26.susreti za Rudija“.

Tijekom 2023 godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu.  Održano je 18 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a. Ukupno je osposobljeno 386 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Održavale su se i vatrogasne vježbe: vježba u sklopu projekta “CRO-SI-SAFE” u Humu na Sutli te vježbe vatrogasnih postrojbi  s područja  jedinica lokalnih samouprava. Održano je 10 vatrogasnih natjecanja u organizaciji VZG,VZO,DVD-a (kupovi,terenska natjecanja) na kojem je sudjelovalo 110 ekipa sa oko 1000 sudionika.

U suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom u 2023.godini organizirano je ljetovanje pomlatka i mladeži u vatrogasnom Kampu u Fažani u kojem je u 10 smjena boravilo 193 pripadnika vatrogasne mladeži i pomlatka sa voditeljima iz 12 vatrogasnih organizacija.

U ime koordinacija naših županija VZVŽ, VZMŽ i VZKKŽ okupljene je pozdravio Saša Lenček, zamjenik Predsjednika VZVŽ koji je pohvalio rad same zajednice te poželio puno uspjeha u daljnjem radu.

Zamjenik predsjednika GZ Šmarje Pri Jelšah Blaž Šelekar istaknuo kako su zahvalni za dugogodišnju zajedničku suradnje u raznim vatrogasnim aktivnostima te poželio da se ta suradnja nastavi i dalje.

Skupštinu je pozdravio u ime župana Krapinsko-zagorske županije načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos koji je rekao kako je preventiva, edukacija i ulaganje u mlade budućnost vatrogastva te iskazao svoje zadovoljstvo prikazanom spremnošću vatrogasaca na svim poljima djelovanja.

Pripremio: Darko Fiket, tajnik DVD Zabok